Hygiëneprotocol gespecialiseerde voetverzorging opstart 1 maart 2021.

BLOG

Hygiëneprotocol gespecialiseerde voetverzorging opstart 1 maart 2021.

Opstart 1 maart


Beste BVV-lid,

 
Wat heeft de veiligheidsraad beslist voor de niet-medische contactberoepen?
Heropening op 1 maart, wat betekent dit voor de gespecialiseerde voetverzorger?


Vanaf 1 maart 2021 mogen terug alle voetverzorgingen uitgevoerd worden in de praktijkenweliswaar onder aangepaste voorwaarden, opgenomen in het nieuwe Hygiëneprotocolvan de Gespecialiseerde Voetverzorger’ (versie 26-2-2021).


Voor de voetzorg ambulant blijft voorlopig de FAQ van 14 november 2020 van toepassing ‘enkel niet-uitstelbare voetzorg om medische redenen mag uitgevoerd worden door podologen en andere professionals’.


In woonzorgcentra worden voetverzorgingen op de kamers gezien als ambulant werken, indien er echter ‘een daarvoor vrijgehouden, aparte, fysiek afsluitbare en goed verluchte en ventileerbare ruimte voorzien is wordt dit gelijkgesteld aan een praktijk en geldt de regel dat alle voetzorg toegelaten is’.

Onderstaand hygiëneprotocol en de richtlijnen voor de zorgvrager blijven nog steeds van toepassing: