Terugbetaling van je ziekenfonds: overzicht van de terugbetaling waar je recht op hebt.

BLOG

Terugbetaling van je ziekenfonds: overzicht van de terugbetaling waar je recht op hebt.

De meeste ziekenfondsen betalen een pedicurebehandeling gedeeltelijk terug. Het bedrag dat terugbetaald hangt af van het ziekenfonds waar jij bent aangesloten. Hieronder heb ik alvast een overzicht gemaakt van de meest gangbare ziekenfondsen en hun terugbetalingstarieven- en voorwaarden.

Wens je meer info? Klik op de naam van de mutualiteit en zo word je meteen doorgeschakeld naar de website. 

  

De Voorzorg

Je ontvangt een terugbetaling van 5 euro per consultatie voor maximaal vier consultaties per kalenderjaar voor een voetverzorging bij een pedicure, voor een totaal van € 20.

 

Diabetespatiënten met een zorgmodel of een zorgtraject krijgen een terugbetaling van 5 euro per consultatie met een maximum van 6 consultaties per kalenderjaar, voor een totaal van € 30.

 

De terugbetaling kan je verkrijgen door het terugbetalingsformulier te laten invullen door je pedicure. (Download het terugbetalingsformulier (.pdf))

  

Partena


Ben je 65 jaar of ouder, dan voorziet Partena Ziekenfonds een tegemoetkoming van 5 euro per sessie voor medische pedicurebehandeling, met een maximum van 6 sessies per jaar. (€30 maximale terugbetaling per jaar)

 

Als je jonger dan 65 bent, dan moet je een medisch voorschrift kunnen voorleggen om van dezelfde terugbetaling te genieten.

 

Liberale mutualiteit

Ben je 65 jaar of ouder, dan voorziet de liberale mutualiteit een tegemoetkoming van 5 euro per behandeling met een maximum van 6 behandelingen per kalenderjaar. (€ 30 maximale terugbetaling per jaar)

 

Ook wie omwille van ziekte of handicap nood heeft aan professionele voetverzorging, geniet dezelfde tussenkomst.

 

De terugbetaling kan je verkrijgen door het terugbetalingsformulier (LM-attest ‘pedicure’? ) te laten invullen door je pedicure nadat de 6 behandelingen bereikt zijn.

 

Ben je jonger dan 65 jaar, dan vragen wij ook een medisch attest waaruit blijkt dat je om medische reden aangewezen bent op professionele voetverzorging.


Socialistische mutualiteit

Ben je 60 jaar of ouder voorziet de socialistische mutualiteit een tegemoetkoming van 6,50 euro per pedicure behandeling en 9,50 euro per podologiebehandeling. Voor de socialistische mutualiteit behoren pedicure en podologie tot hetzelfde domein. Per domein kan je maximum 6 keer per kalenderjaar een terugbetaling krijgen. (Bijvoorbeeld 5x pedicure en 1x podologie)  

 

Ben je jonger dan 60 jaar, krijg je enkel een terugbetaling bij het voorleggen van een medisch attest.

 

Belangrijk! De pedicure/podoloog bij wie je een afspraak hebt moet een overeenkomst hebben met de Thuiszorg Brabant of de vzw Medische Centra César De Paepe.

 

Om de terugbetaling te bekomen, moet je ons het volledig ingevulde modelattest bezorgen.

  

OZ
Ben je 65 jaar of ouder, dan profiteer je van een terugbetaling van 2,50 euro per sessie, tot 8 beurten per persoon per kalenderjaar.

  

Vlaams &Neutraal Ziekenfonds
Ben je 60 jaar of ouder, dan wordt voor pedicurebehandelingen 5 euro per sessie terugbetaald (maximum 25 euro per kalenderjaar en per persoon), indien ze uitgevoerd werden door een podoloog of voetverzorg(st)er die professioneel werkzaam is.

 

CM
Ben je een diabetespatiënt, dan krijg je een terugbetaling van 5 euro per sessie met een maximum van 20 euro per jaar voor voetverzorging, uitgevoerd door een pedicure of podoloog 

Download het aanvraagformulier.