Iedere voet is anders, daarom wordt aan de hand van een persoonlijk intake gesprek gekeken naar de voetverzorging die bij jou past. 

Gespecialiseerde voetverzorging


Het doel van een gespecialiseerde (medische) voetverzorging? 


Een gespecialiseerde voetverzorging, in de volksmond ook medische pedicure genoemd, is een voetverzorging met het oog op preventie en verzorging van verschillende huid- en nagelaandoeningen, het verwijderen van likdoorns, oppervlakkige en pathologische eelt, geeft advies over en het behandelen van schimmels, kloven en andere… . Verder heeft de gespecialiseerde voetverzorger (medische pedicure) een uitgebreide kennis en ervaring wat betreft nagelreparatie, nagelbeugel- en anti-druktechnieken.


De behandeling:

 • Intakegesprek en analyse van de voeten
 • Voetverzorging en behandeling van de vastgestelde problemen
 • Ontspannende voetmassage met aangepaste crème
 • Advies
 • Samen opstellen van behandelplan


Tijdens de behandeling kijken we enerzijds naar: welke oorzaak ligt aan de basis van het probleem en welke type preventie passen we best toe: 

 1. Primaire preventie = voorkomen 
 2. Secundair preventie = voorkomen dat het erger wordt
 3. Tertiaire preventie = voorkomen dat het zich herhaalt 


Wist je dat je je teennagels best recht af knipt en niet te kort om ingroeien van de nagels te voorkomen? 

Elke sporter onder ons weet dat de voeten het meest van al afzien, een voetverzorging met het nodige advies houdt elke sporter op de been.

Sportpedicure


Waarom een sportvoetverzorging? 

Wanneer we stilstaan, dragen onze voeten 1x ons lichaamsgewicht.

Wanneer we wandelen, dragen onze voeten 2 tot 3x ons lichaamsgewicht.

Wanneer we joggen of hardlopen draagt ons lichaam....

Elke sporter onder ons weet dat de voeten het meest van al afzien, een voetverzorging met het nodige advies houdt elke sporter op de been. Als recreatieve sporter ben ik me daar meer dan bewust van. De opleiding Sportpedicure aan het MSP-opleidingen centrum Nederland was dan ook de opleiding bij uitstek om hier meer over te leren. 

Als sportpedicure is het mijn taak om je voeten terug in balans te krijgen en te houden. 

Laat ons hier samen werk van maken. 


Preventief naar de sportpedicure gaan of het vragen van advies alvorens je een sportieve uitdaging aangaat, kan helpen bij het voorkomen van problemen achteraf. Voor wie? 

Sport je regelmatig en heb je:

 • pijn thv je voeten/nagels voor, tijdens of na het sporten? 
 • last van (veel) eelt of kloven?
 • vaak blaarvorming tijdens het lopen, wandelen of andere sport? 
 • regelmatig last van ingegroeide nagels? 
 • nood aan advies alvorens je een nieuwe sportieve uitdaging aangaat?
 • graag tips om die lange wandeling pijnvrij te doen? 
 • na het lopen steeds last van blauwe of ingescheurde teennagels?
 • nood aan deskundig advies over voethygiëne?
 • nood aan schoenadvies? 
 • ... 


Wanneer en hoe vaak naar de sportpedicure? 

Afhankelijk van welke sport je beoefent en aan welke intensiteit, raad ik een voetverzorging om de 6 à 8 weken aan om gezonde voeten op lange termijn te kunnen garanderen.  

Wacht niet met het maken van een afspraak tot het te laat is. Beter voorkomen dan genezen.


Kleine tip: advies vragen doe je best voor de wedstrijd en/of sportprestatie, de behandeling doe je best achteraf! 

Wat is orthonyxie - nagelregulatie? 

Orthonyxie


Orthonyxie is een verzamelnaam voor alle technieken, die betrekking hebben op het rechtzetten van nagels en het verbeteren van de nagelgroei. 


Het is een onderdeel van de gespecialiseerde voetzorg waarbij we de afwijkende stand van de nagel en het bijbehorende nagelbed terug tot een normale curve gaan reguleren met als doel klachten te voorkomen, te beëindigen en/of te verminderen. 


Er zijn twee verschillende soorten technieken:

 1. De mechanische techniek: de nagel wordt gereguleerd met een nagelbeugel 
 2. De chemisch techniek: de nagel wordt gereguleerd met behulp van gel of acryl

Wat is het doel van orthonyxie - nagelregulatie? 

 1. Korte termijn: het direct verminderen of beëindigen van irritatie, pijn of gevoeligheid. Door het toepassen van een nagelregulerende techniek wordt de zijkant van de nagel uit de nagelwal gelift waardoor de pijnklachten meteen afnemen of volledig stoppen. 
 2. Middellang termijn: het voorkomen van een lokale onsteking of het onstaan van eelt in de nagelwal als gevolg van druk door de nagel. Het toepassen van een nagelregulerende techniek zorgt ervoor dat de druk van de nagel op de nagelomgeving langdurig wordt weggenomen.
 3. Langere termijn: de afwijkend vorm van de nagel en het onderliggende nagelbed (zoveel mogelijk) reguleren tot een natuurlijke nagelcurve om zo terug een gezonde nagelomgeving te creëren. Houd er rekening mee dat het reguleren van een nagel gemiddeld een jaar in beslag neemt. 

Een belangrijk onderdeel van nagelregulatie is, kijken naar de oorzaak! 

Interne oorzaken (erfelijk of verworven): een te smalle, brede te korte of scheve nagel.

Externe oorzaken: een trauma waardoor het nagelbed beschadigd is geraakt, de nagel is uitgevallen, het nemen van bepaalde medicatie kan de groei van de gezonde nagel verstoren, een infectie....


Wanneer gaan we een nagelregulerende techniek toepassen? 

Nagelregulatie wordt enkel en alleen toegepast bij gunstige omstandigheden en wanneer het ook echt nodig is. Wanneer is het nodig? Bij (steeds terugkerende) pijn, ontsteking, irritatie. 

Groeien je nagels niet mooi recht, en heb je hier helemaal geen last van? Dan is dat ook helemaal ok! 

De behandeling:

 • Intakegesprek en analyse van de voeten
 • Voetverzorging en toepassen van juiste nagelregulatietechniek
 • Advies
 • Samen opstellen van behandelplanWist je dat het verkeerd knippen van de nagels in combinatie met het dragen van verkeerd schoeisel (te smal, te klein) de voornaamste oorzaak zijn van nagelmisvormingen? 

Wat is onychoplastie - nagelreparatie? 

Onychoplastie


Het is een onderdeel van de gespecialiseerde voetverzorging met het oog op het verbeteren van de groei van de nagel en/of het herstellen van de nagelplaatstructuur om zo een blijvende verbetering van de nagel te bewerkstelligen. 


Het is een techniek waarbij we de nagel gedeeltelijk of geheel gaan aanbouwen naar zijn oorspronkelijke staat. Hierdoor sturen we het uitgroeien van de nagelplaat in de juiste richting en voorkomen we dat deze zou gaan ingroeien of leiden tot andere misvormingen. Met deze techniek gaan we zowel repareren als reguleren met gel. 


Wat is het doel van onychoplastie - nagelreparatie?

Het einddoel van deze techniek is een volledig uitgegroeide, gezonde en intacte nagel met een natuurlijke vorm. We willen een zo natuurlijk mogelijke nagelcurve creëren die de doorbloeding van de nagelomgeving niet verstoord en die geen overdruklocaties heeft. Of dit doel realistisch is, hangt af van de gesteldheid van de nagel. 

Daarnaast willen we de pijn of irritatie veroorzaakt door de nagelbeschadiging per direct verminderen of beëindigen. 

Het oog wil ook wat, deze techniek kan ook gebruikt worden om nagels mooier te maken voor een bepaalde periode (zomermaanden). 


Een belangrijk onderdeel van nagelreparatie is kijken naar de oorzaak! 

Interne oorzaken (erfelijk of verworven): erfelijke ziektes die de structuur van de nagel aantasten (reuma, ziektes aan het hart, lever en longen...), een aangeboren groeistoornis, ....

Externe oorzaken: een trauma waardoor het nagelbed beschadigd is geraakt, de nagel is uitgevallen, het nemen van bepaalde medicatie kan de groei van de gezonde nagel verstoren, een infectie, medicatie (chemotherapie, celremmende medicatie), dragen van de foute schoenleest, ouderdom,.....


De behandeling:

 • Intakegesprek en analyse van de voeten
 • Voetverzorging en toepassen juiste nagelreparatietechniek
 • Advies
 • Samen opstellen van behandelplan


Wist je dat het repareren van een uitgevallen nagel voorkomt dat deze gaat ingroeien? Door de nagel opnieuw op te bouwen zorgen we ervoor dat de weg vrijgemaakt is voor je nieuwe gezonde nagel om te groeien. 

Een ingegroeide nagel kan je heel wat pijn bezorgen bij het sporten, wandelen en het kan zelfs je nachtrust grondig verstoren. 

Deelbehandeling - Ingegroeide nagel


De oorzaak van een ingegroeide teennagel is vaak een combinatie van het (langdurig) verkeerd knippen van de teennagels en het dragen van verkeerd schoeisel. Sterk verdikte of misvormde nagels kunnen ook een aanleiding zijn tot ingroeien en/of druk in de nagelwal die als pijnlijk wordt ervaren. De behandeling van een ingegroeide nagel gebeurt meestal in verschillende stappen. 


De behandeling:

 • Anamnese, en korte bevraging naar oorzaak van het ingroeien van de nagel
 • Nagelriemen en nagelwallen verzorgen en vrijmaken

Verschillende fases:

Afhankelijk van het stadium van de teennagel gaan we als volgt te werk:

 • Tamponnage: ter voorkoming van het ingroeien van de nagel wordt er een wiekje langs het nagelbed onder de nagel geplaatst. 

=> aangeraden voor controle bezoek na max. 2 weken 

 • Nagelreparatie: wanneer we een stuk nagel hebben weggeknipt, als drukverlichting, gaan we dit opnieuw aanbouwen zodat de nagel in de juiste richting kan groeien 

=> aangeraden controle bezoek na max. 5 weken 

 • Nagelcorrectie (nagelbeugeltechniek): wanneer de nagel blijft ingroeien gaan we deze corrigeren door middel van een nagelbeugeltechniek. Soms is het plaatse van 1 beugel gedurende 4-tal maanden voldoende om de nagel in de goede richting te duwen , soms kan het zijn dat we dit voor een langere tijd moeten toepassen. 

=> aangeraden controle bezoek na max. 6 weken


Bij de ingegroeide nagel kijken we ook steeds naar stand van de tenen, het schoeisel en je stappatroon. Ook deze hebben vaak een impact op de groei van onze nagels.


Deelbehandeling - plaatsing nagelbeugel


Het plaatsen van een nagelbeugel is vaak één van de laatste stappen die we zullen uitvoeren bij ingegroeide nagels, of verdikte misvormde nagels die druk geven in de nagelwal en zo steeds hinder veroorzaken in je dagdagelijkse leven. Het plaatsen van een nagelbeugel is een beslissing die we pas nemen na verloop van tijd, wanneer voorgaande technieken niet hielpen. 


Uit ervaring heb ik gemerkt dat ik vaak een weekje na de eerste behandeling een nieuwe afspraak inboek voor het plaatsen van de beugel. 

Om ervoor te zorgen dat je niet opnieuw een volwaardige behandeling moet betalen hebben we hiervoor een aparte deelbehandeling gemaakt. 


De behandeling:

 • Nagelriem en nagelwal van de probleem nagel vrijmaken 
 • Klaarmaken van de nagel voor het plaatsen van de beugel
 • Plaatsing van de nagelbeugel (in combinatie met tamponage)
 • Advies en tips
 • Bespreken van de volgende stappen=> we raden een vervolgbehandeling of controle bezoek aan elke 5 weken Deelbehandeling


Een deelbehandeling waarbij we telkens één van onderstaande aanpakken: 

 • verwijderen pijnlijke eeltplek
 • verwijderen eeltpit 
 • behandeling kloven + verband 
 • plaatsing nagelbeugel
 • behandeling ingegroeide nagel + verband


LET OP! een deelbehandeling plan je best als een vervolgbehandeling op een uitgebreide voetverzorging. Waarom? omdat we bij de uitgebreide voetverzorging de tijd nemen om oorzakelijk te kijken in de hoop we zo de problemen op lange termijn kunnen oplossen.Verwijderen clavus (likdoorn/eeltpit)

Een likdoorn tussen of op de tenen is vaak een heel vervelend iets. 


De behandeling:

Verwijderen van de likdoorn + aanbrengen drukvrijverband


Wanneer de likdoorn steeds blijft terugkomen kunnen we kijken of een orthese (siliconen drukvrij verband) een oplossing kan zijn. Dit wordt gemaakt van silliconen en is duurzamer dan telkens een nieuw verband aanbrengen.Controle afspraak

Het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat in sommige gevallen een controle bezoek ter opvolging van, een absolute meerwaarde kan zijn voor zowel de klant als mezelf.


Bij sommige problemen is een goede opvolging trouwens noodzakelijk. Hiervoor loste ik dit op door aan de klant te vragen een foto van zijn/haar teen door te sturen een weekje nadat de voetverzorging heeft plaatsgevonden. Zo kon ik zien of we goed op weg waren of niet. Waarom op deze manier? Omdat het niet altijd mogelijk is om voor een kleine controle aan huis te gaan. 

Vaak is digitale opvolging voldoende, toch is het soms noodzakelijk om een fysiek controle bezoek in te plannen en dit kan vanaf nu op donderdagavond bij Personal Sportpraktijk, Bedrijvenlaan 4, te Mechelen.


Wanneer is een fysiek controle bezoek beter? 

 • Opvolging ingegroeide nagel
 • Opvolging van wondjes aan de voet
 • Opvolging van (vergevorderde) kloven 

Of een controle afspraak nodig is, beslissen we steeds samen na de behandeling.